گزارش با من بخوان در موسسه‌ی مهر و ماه

نوشته‌ی زینب غزنوی، مربی پیش‌دبستانی

قبل از بلندخوانی شعر خوانده شد و برای تمرین واک «پ»، تصویر پنگوئن به کودکان نشان داده شد و چند چیستان مطرح شد که بچه‌ها به خوبی جواب دادند.
در حین خواندن داستان درباره‌ی رنگ‌ها و تصاویری که در کتاب بود صحبت شد و بعد از آن به بچه‌ها گفته شد کاغذی را جلوی دهانشان بگیرند و واک «پ» را تکرار کنند. یکی از بچه‌ها گفت: با گفتن «پ» کاغذ تکان می‌خورد. با این کار بچه‌ها تفاوت «ب» و «پ» را تشخیص دادند.
در آخر نیز هر کدام از بچه‌ها، کلماتی که واک «پ» داشت را نقاشی کردند و برش دادند.

سلام