.

در اسفندماه ۹۸ بن ارزاق از سوی کمیته‌ی مددکاری اجتماعی مهروماه بین خانواده‌ها توزیع شد و حالا این کمیته از ۱۷ فروردین ماه مرحله‌ی دوم این طرح را آغاز کرد..
کمیته‌ی مددکاری اجتماعی در مرحله‌ی اول به بررسی همه جانبه‌ی نیازهای خانواده‌های تحت پوشش پرداخت و سپس نیازها بر اساس اولویت تأمین سطح‌بندی شد..
در این سطح‌بندی ۴۹ خانواده که نیاز به حمایت بیشتر داشتند در سطح اول خدمات قرار گرفتند و ۱۱۳ خانواده مشمول حمایت‌های سطح دوم شدند.
در مجموع در مرحله‌ی اول این طرح به ۱۶۸خانواده بن ارزاق تعلق گرفت که طی روزهای گذشته توزیع مرحله‌ی دوم بن‌های خرید آغاز شد و علاوه‌بر آن با همکاری شورایاری محل ۵۰ خانواده‌ی دیگر شناسایی شدند و مشمول دریافت بن و کالا شدند.

در مرحله‌ی دیگرِ این طرح، مددکاران اجتماعی مهروماه با دو نانوایی در سطح منطقه صحبت کردند تا هم خانواده‌های تحت پوشش موسسه و افراد ساکن در محله که با توجه به شرایط اقتصادی پیش آمده شرایط مناسبی ندارند بتوانند به حساب موسسه مهروماه نان رایگان دریافت کنند و هم به رونق اقتصاد محلی منطقه کمک شود.

در گام بعدی در سطح منطقه در حال شناسایی خانواده‌هایی هستیم که مشمول دریافت بن ارزاق هستند. توزیع بن خرید ارزاق در روزهای آینده همچنان ادامه دارد.

با حمایت مستمر شما حامیان گرامی در مجموع تا به امروز ۲۷۵ خانوار تحت پوشش مهروماه، کمک‌هزینه و بسته‌ی ارزاق دریافت کردند. امیدواری با حضور و حمایت شما که همواره پشتوانه‌ی ما بوده بتوانیم در این شرایط سخت یاری‌گر خانواده‌های بیشتری باشیم.