امروز برابر با ۱۲ ژوئن؛ روز جهانی مبارزه با کار کودک است. این روز را اختصاص دهیم به کودکانی که طعم کودکی را نمی‌چشند و در دنیایی که آدم‌بزرگ‌ها برایشان ساخته‌اند، تنها تلخی‌های زندگی نصیبشان می‌شود.