امروز در مهر و ماه شور و شوق کودکانه موج می‌زد؛ شوقی که حاصل یک سال تلاش کودکان پیش‌دبستانی بود. شوقی که از لذت یادگیری سرچشمه می‌گرفت. در این جشن، مسابقه‌هایی برای کودکان ترتیب داده شد. نمایش عروسکی توسط مربیان اجرا شد و در آخر از کودکان پذیرایی شد و با پخش موسیقی، با شادی و خنده این جشن پرشور را به پایان بردند.
به دلیل تعداد زیاد کودکان پیش‌دبستانی جشن در دو روز متوالی و در دو گروه ۴۷ نفره برگزار شد.