خبر خوش امروز این است: کودکان بازمانده از تحصیل که در مهروماه دوباره فرصت نشستن پشت نیمکت‌های کلاس درس را پیدا کردند؛ کارنامه‌ی سال تحصیلی‌شان را دریافت کردند و برای ورود به پایه‌ی جدید ثبت‌نام کردند. به امید روزی که هیچ کودکی از تحصیل بازنماند.