هزار قصه‌ی ناگفته در دل این کودکان است. قصه‌ی داشته‌ها و نداشته‌ها، قصه‌ی غربت، قصه‌های گاهی رنگارنگ و گاهی تیره از زندگی‌شان و … اما در کتابخانه‌ی خانه‌فرهنگ مهروماه تمام این قصه‌ها در درنگی رنگ می‌بازد. و جایش را داستان‌هایی می‌گیرد که کودکان دیگر سرزمین‌ها نیز آن را می‌خوانند، رویاپردازی می‌کنند و خود را به جای شخصیت‌ها تصور می‌کنند و آن لحظه‌ای است که مرزها محو می‌شوند و همه‌ی کودکان به کودکی کردن مشغول می‌شوند.

خوشحالیم از این که با حمایت‌های شما توانسته‌ایم رنگی دیگر به دنیای کودکی این کودکان ببخشیم.