آشنایی با مبانی حقوق کودک از جمله ضروریاتی است که هر کس که با کودکان سر و کار دارد باید آن را بداند. به همین منظور کارگاه «آشنایی با حقوق کودک» امروز در دفتر روابط عمومی مهروماه برای متقاضیان این دوره برگزار شد.

امید که همه‌ی بزرگ‌ترها به حقوق کودکان احترام بگذارند و خود را ملزم به رعایت آن بدانند.