روزی که مهر و ماه تشکیل شد همه بر این اعتقاد  بودیم باید برای زیباتر کردن دنیای کودکان، آموزش مادران و پدران را در اولویت قرار دهیم. کارگاه‌های مختلف، کلاس‌های سوادآموزی، گفت‌وگو و مشاوره با زنان و مادران همه با این هدف بود که در گام اول زنان زندگی زیباتری برای خود بسازند و در گام دوم بتوانند با جایگاهی که در خانواده دارند آینده بهتری باری کودکان خود رقم بزنند. آنچه در ادامه آماده است نوشته یکی از زنان کلاس‌های سوادآموزی مهر و ماه است. نوشته‌ای که نشان می‌دهد او به چه درک عمیق‌تری نسبت به فرزندان خود و شیوه تربیتی آنها رسیده است. او اکنون شیوه صحیح رفتار با  کودک را آموخته و با تلاش خود در یادگیری خواندن و نوشتن، می‌تواند آموخته‌های خود را بنویسد و در اختیار دیگران قرار دهد.

ما هم امید داریم با این آموزش‌ها گامی در راه کمک به کودکانمان برداریم؛ کودکانی که تمام آینده ما هستند