واژه‌ی «کودک کار» این روزها همراه با واژه‌هایی چون جمع‌آوری، دستگیری، بازداشت و … به گوشمان می‌خورد اما ما در مهروماه می‌کوشیم تا رنگی تازه به زندگی کودکان کار بدهیم تا در گیر و دار شنیدن خبرهای دستگیری خواهر و برادرشان بتوانند ساعاتی را فارغ از این نگرانی‌ها در دنیای کودکانه‌شان غرق شوند.
امروز این کودکان به همراه مددکاران اجتماعی موسسه در پیچ و خم پارک جمشیدیه قدم زدند تا قدم‌هایشان در آغوش مادر زمین ثبت شود، به نام کودکی…