کلاس‌های مجازی سوادآموزی زنان در روزهای کرونا

برگزاری کلاس سوادآموزی به صورت مجازی در روزهای کرونا

یک سال دیگر از تلاش برای تسلیم نشدن و حرکت در مسیر یادگیری زنان مهروماه گذشت.