لایو اینستاگرامی با موضوع بررسی لایحه‌ی منع خشونت علیه زنان از دیدگاه جامعه‌شناسی

گزارش حسابرسی مالی موسسه‌ی توانمندسازی مهروماه در سال 98

زنان نان آور مهروماه در روزهای کرونا همچنان پشت چرخ می نشینند و کار می کنند

حضور کودکان پیش دبستانی در مهروماه با رعایت نکات بهداشتی در دوران کرونا

محمد؛ کودک کاری که شانه‌هایش دیگر تاب بار سنگین را نداشت به زندگی خود پایان داد.

کودکانِ قربانی نبود عدالت آموزشی در مدرسه کانکسی سوختند