اولین جلسه‌ی کلاس چرم‌دوزی در تابستان برای دختران نوجوان برگزار شد. این جلسات با هدف توان‌افزایی این نوجوانان تشکیل می‌شود و فرصتی است برای یادگیری تا در آینده بتوانند از این طریق درآمدزایی کنند و توان اقتصادی خود و خانواده را بالا ببرند.