موسسه‌ی مهروماه سال ۹۷ را از ابتدا با برنامه‌ای مشخص آغاز کرد و تلاش داشت با اتکا به تجارب سال‌های گذشته منسجم‌تر از قبل فعالیت‌های خود را ساماندهی کند.
فعالیت‌های موسسه در سه محور اصلی آموزش، مددکاری اجتماعی و روانشناسی و توانمندسازی پیش گرفته شد و کمیته‌ها و گروه‌های مختلف در مهروماه با هدف قراردادن این سه محور فعالیت‌های خود را برنامه‌ریزی کرده و پیش بردند. در کنار این سه هدف عمده، مهروماه همواره بر آموزش‌های مکمل با هدف رشد استعداد کودکان و تربیت همه‌جانبه آنها نیز تأکید داشته است. کلاس‌های فرهنگی و هنری موسسه و جشن‌ها و اردوهای برگزار شده در طول سال در راستای همین هدف بوده است. آنچه در این فایل است نگاهی کوتاه به عملکرد مهروماه در سال ۱۳۹۷ است.

خبرنامه ۹۷