مهروماه با همراهی موسسه‌ی نسل آنلاین برگزار می‌کند.

گفتگوی ویژه‌ی در لایو اینستاگرام با موضوع:
بررسی آسیب‌های فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان (آزارهای جنسی، قلدری مجازی) و شیوه‌ی نظارت و آموزش‌های درون خانواده