کلاس‌های درس در فضای مجازی در پنج گروه (اول، دوم و سوم، دوره‌ی انتقال، ششم و هشتم) از ابتدای اردیبهشت توسط یک معلم داوطلب و دو معلم موظف تشکیل شد تا درس‌های قبل مرور شود و از یاد شاگردان نرود و درس‌های جدید هم از طریق این گروه‌ها به آن‌ها ارائه شود.

در پایه‌ی اول درس‌ها توسط معلم روخوانی می‌شود و صدای او در گروه ارسال می‌شود. سپس شاگردان، صدای رو خوانی خودشان را در گروه ارسال می‌کنند و اشکالاتشان برطرف می‌شود و تک تک تمرین‌های کتاب توضیح داده می شود تا برای حل آن‌ها مشکلی وجود نداشته باشد. از طریق ارسال فایل صوتی، متنی و تصویری معلم و شاگردان با هم در ارتباطند تا آموزش به شکل بهینه انجام شود.