یکی از برنامه‌های کمیته‌ی مددکاری اجتماعی و روانشناسی مهروماه، برگزاری کارگاه «ذهن‌آگاهی» برای زنان است. ذهن‌آگاهی می‌گوید که انسان برای آرامش و دور کردن نگرانی‌ها و اضطراب‌ها لازم است تا با جریان مستمر و لحظه به لحظه زندگی رابطه‌ای عمیق و واقع گرایانه برقرار کند.