از جمله اقدامات کمیته‌ی مددکاری اجتماعی و روانشناسی مهروماه، بهره‌مندی از تخصص پزشکان داوطلب برای معاینه و ویزیت زنان و کودکان است. این پزشکان به صورت منظم و ماهیانه در موسسه حاضر می‌شوند و ویزیت اولیه و ارجاع‌های لازم برای اقدام به درمان توسط ایشان انجام می‌شود.

قدردان حضور و همراهی داوطلبینی چنین پرمهر هستیم.