سالی که گذشت قطعا از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین سال‌های تاریخ ایران بوده است. فراز و نشیب‌های‌ سال گذشته، خاطرات تلخ و شیرینی را برای مردم ایران رقم زدند که در یادها خواهد ماند. طعم شیرین با هم بودن‌ها و همبستگی‌ها در کنار حوادث تلخ از دست دادن‌ها، سال گذشته را از سال‌های قبل متمایز کرد.
افزایش فشارهای اقتصادی و اجتماعی به خصوص بر اقشار فرودست جامعه، سفره خانه‌ها را کوچک و کوچک‌تر کرد. در تنگنای معیشتی‌ خانواده‌ها، روز به روز بر تعداد نان‌آوران کوچک که راهی خیابان‌ها می‌شدند افزوده می‌شد و آنچه که بیش از هر چیز نگرانی‌ها را بیشتر می‌کرد عدم توجه مسئولین و سیاست‌گذاران بر این روند رو به گسترش آسیب‌های اجتماعی ناشی از ناهنجاری‌های اقتصادی حاکم بود.

در این فایل به شرح فعالیت‌هایی که در مهروماه در سال ۱۴۰۱ و در کنار شما گرامیان انجام شده پرداخته‌ایم.

خبرنامه سال ۱۴۰۱