سال تحصیلی محصلین مهروماه در مدارس رهیار به پایان رسید. مجموعه‌ی تلاش‌های خالصانه‌ی همکاران و داوطلبان مهروماه در بخش آموزش با همکاری مدرسه‌ی رهیار در سالی سرشار از چالش به نتیجه رسید. اما چالش‌ها، گروه آموزشی کودکان بازمانده از تحصیل مهروماه را ناامید نکرد و هر چالش، فرصتی شد برای تغییر، برای قدم گذاردن در عرصه های جدید.

به امید روزی که هیچ کودکی از حق تحصیل و آموزش بازنماند.