از سال ۱۹۹۳ سازمان ملل متحد ۱۵ ماه می را به عنوان روز خانواده نامگذاری کرد. این روز فرصتی است برای ارتقای آگاهی درخصوص مسائل مربوط به خانواده و افزایش دانش در حوزه مسائل اجتماعی، اقتصادی و جمعیت شناختی که بر خانواده‌ها تاثیر می گذارد.

سال‌ها فعالیت در حوزه کودکان با رویکرد خانواده‌محور ثابت کرده است تلاش برای احقاق حقوق کودکان و ساختن محیطی سالم برای آنها جز از طریق آموزش خانواده میسر نیست. این خانواده است که کودک در آن رشد می‌کنند، یاد می‌گیرد و بزرگ می‌شود. در نهایت همین‌کودک آینده جامعه را می‌سازد و به سهم خود در پیشرفت یا عقبگرد جامعه اثر می‌گذارد.

بر اساس همین تجربه اگر می‌خواهیم آینده‌ای روشن‌تر پیش رو داشته باشیم باید امروز محیط امن‌تری در خانواده بسازیم و در این مسیر زنان نقشی اساسی دارند. در خانواده‌هایی که کودکان به اجبار فقر به کار اجباری تن داده‌اند، مشکل کار کودک حل نخواهد شد مگر با بهبود وضعیت معیشتی خانواده و در این مسیر توانمندی زنان و هدایت آنان به سمت بازار کار یک راهکار اساسی است. در خانواده‌هایی که پدر خانواده محیط پرتنشی را برای همسر و کودکان ایجاد کرده، آموزش زنان می‌تواند آنها را با حقوقشان آشنا کند، راه حل مقابله با مشکلات را به آنها بیاموزد و درنهایت محیط خانه را به مکانی امن‌تر تبدیل کند. در خانواده‌هایی که زنان خود عامل تضییع حقوق همسر و کودکانشان شده‌اند، آموزش‌ها و مشاوره‌ها می‌تواند مسیر صحیح را به آنها نشان دهد. روز خانواده بهانه‌ای است برای تبریک به تمام زنان و مردانی که در کنار هم و با توانمندساختن خود، خانه و خانواده‌ای گرمتر را برای فرزندانشان فراهم کرده‌اند.