کودکان حق دارند در دنیای کودکانه‌ی خود غرق شوند و فارغ از دغدغه‌های آدم بزرگ‌ها داستان بخوانند و خیال‌پردازی کنند.
حالا در خانه‌ی فرهنگ و هنر مهروماه این فضای سرشار از رنگ و انرژی برای کودکان آماده شده تا ساعاتی از روز را غرق کودکی شوند و لذت ببرند.