دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی از حقوق اولیه‌ی هر انسانی است. اما در واقعیت انسان‌های بسیاری هستند که به این امکان دسترسی ندارند و به همین دلیل دچار مشکلات جسمی و روانی بسیاری می‌شوند. ما در مهروماه تلاش می‌کنیم تا این امکان را به صورت رایگان در اختیار خانواده‌های تحت پوشش قرار دهیم. به همین منظور پزشک داوطلب و همراه مهروماه یک روز در هفته زمان خود را به خانواده‌ها اختصاص می‌دهند تا این افرادِ به حاشیه رانده شده از این امکان ضروری بهره‌مند شوند.