در این روزهای کرونایی که شرایط اقتصادی کمرشکن شده، اقشاری با درآمد کمتر و بدن درآمد بسیار بیشتر تحت فشار هستند و در تامین مایحتاج اولیه‌ی زندگی نیز مانده‌اند. با توجه به این وضعیت واحد مددکاری اجتماعی مهروماه بر اساس نیازسنجی‌هایی که انجام داده برای این دسته از خانواده‌ها، تعداد ۱۷۷ بن و ۵۴ بسته‌ی ارزاق در نظر گرفته و در ماه گذشته بین آن‌ها توزیع کرده. این اقلام شامل: گوشت، برنج، قند، روغن و …. بود. به امید روزهایی که نان‌آوران خانه شرمنده‌ی خانواده‌شان نباشند.