در این کارگاه که مخاطب آن، گروه سنی ۷ تا ۱۰ سال بود، کودکان با مراحل برنامه‌ریزی و پیشبرد اقدامات برای برگزاری «نمایش سایه‌ای» آشنا شدند.

در این کارگاه، کودکان با همراهی مربی خود مراحل برنامه‌ریزی و اجرای پروژه را انجام دادند. در ابتدا با مشورت با هم اجرای نمایش سایه‌ای کتاب «مرغ سرخ پاکوتاه» نوشته «پروین دولت آبادی» را به عنوان پروژه‌ی عملی خود انتخاب کردند و شیوه‌ی اجرا را با مشارکت هم انتخاب کردند، با کاغذ و مقوا و چسب و … شخصیت‌های داستان را درست کردند و نمایش به صورت سایه‌بازی آغاز شد.