در روزگاری زندگی می‌کنیم که دسترسی به اینترنت و فضاهای مجازی از جمله ضروریات زندگی شده است و امکانات بسیاری را برایمان به ارمغان آورده اما نکته‌ی بسیار مهم این است که در استفاده از این فضاها باید از پیامدهای منفی آن نیز غافل نباشیم. کودکان از جمله گروهی هستند که امروزه سهم عمده‌ای از اینترنت را دارند و والدین باید با آگاهی کامل و اشراف به این فضاها، کودکانشان را از آسیب‌های احتمالی ناشی از آن در امان نگه دارند. به همین منظور بر آن شدیم تا با کمک گرفتن از یک کارشناس رسانه برای مادرانِ کودکان مهروماه کارگاهی یک روزه برگزار کنیم‌ تا آنها بیشتر با فضای مجازی و یشگیری از آسیب‌های احتمالی ناشی از آن برای کودکان آشنا شوند.