موسسه مهر و ماه در راستای حمایت از زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست و مادرانی که کودکان کار دارند، فردا و پس فردا در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه در کافه پنجره نمایشگاهی با هدف عرضه تولیدات زنانِ تحت حمایت خود برپا می کند. ساعت بازدید از ساعت چهار عصر تا هشت شب با رعایت کامل اصول بهداشتی خواهد بود. ادامه مطلب