بهارگاه در بلوچستان، فصل کار است و تلاش. فصل زایش و رویش. کشاورز به بوستان و نخلستان می‌شتابد  و دامدار آماده تولد بره و بزغاله می‌شود. پشم گوسفندان را می‌چینند و پهلوها و پیشانی آن‌ها را با حنا رنگ می‌کند.
هر چند آیین‌های نوروزی در بلوچستان در ظاهر پررونق نیست، نو شدن طبیعت در نگاه بلوچ، معنای عمیقی دارد. تبریک نوروزی یک زن فعال بلوچ را با هم بخوانیم:

سال نو و بهاری نو را، فرصتی نو برای تازه شدن و باز نگریستن بر چگونه زیستن می‌بینم، برای وجود نازنینت در این فرصت نو شوری نو برای ساختن و بهتر زیستن آرزو می‌کنم. امیدوارم همیشه سلامت، سرزنده، مهربان و روشن بین باقی بمان. در آستانه بهار جهان جوان می‌شود و در دل بلوچان امید جوانه می‌زند، امید به روزگار خوش‌تر و زندگی بهتری که این مردم بردبار و صبور به حق شایسته‌ی آن هستند.
شرح عکس: در دل سبز و شکوفنده هر برگ از نو، زندگی می‌شکفد.