از این پس با وارد کردن این کد می‌توانید به راحتی و به میزان دلخواهتان از کودکان کار و مادران آنها حمایت کنید و با موسسه‌ی مهروماه در مسیر توانمندسازی آنها هم‌گام شوید. دست یاری شما را به مهر می‌فشاریم.