گویا اخبار تلخ در حوزه کودکان پایانی ندارد. خبر تجاوز پدر به کودک ۱۷ ماهه فاجعه‌ای بود که بار دیگر جامعه را در بهت فرو برد. کودک بر اثر جراحت وارده ناشی از آزار جنسی فوت می‌کند و پنج کودک دیگر هنوز در این خانواده زندگی می‌کنند و مشخص نیست سرنوشت آنها پس از این واقعه چه خواهد بود.
سال گذشته و در نتیجه سال‌ها تلاش فعالان حقوق کودک سرانجام لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان به تصویب رسید . هرچند این قانون نسبت به قوانین قبلی گامی رو به جلوست اما به نظر می‌رسد حتی دراین قانون نیز مجازات موجود برای آزار جنسی کودکان بازدارندگی کافی ندارد . ما بر این باوریم که برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی، مجازات کافی نیست و لازم است افراد و خانواده‌ها آموزش ببینند و نهادهای عمومی بر وضعیت کودکان در خانواده نظارت داشته باشند، اما تناسب بین جرم و مجازات هنوز در خصوص جرائمی که در آن کودکان قربانی هستند، تحقق نیافته است. داغ این دختر کوچک بر تن این جامعه باقی است؛ یاد او فراموش نمی‌شود و فراموش نمی‌کنیم کودکان دیگر این سرزمین هنوز در انتظار حمایت‌های قانونی و اجتماعی کافی هستند.