سال ۹۸ برای بسیاری از ما سالی سخت بود که با اتفاقات تلخی نیز همراه شد. با آغاز سال سیلی عظیم بسیاری از هم‌وطنانمان را بی‌خانمان کرد و در پایان سال نیز شیوع یک بیماری سخت را شاهد بودیم که بسیاری از ما را در خانه‌هایمان محصور کرد. به لحاظ اقتصادی نیز این سال، شرایط برای هم‌وطنانمان به ویژه خانواده‌های آسیب‌پذیر سخت‌تر شد؛ تورم افسارگسیخته در ابتدا و میانه‌ی سال، سبب شد، سفره کوچک خانواده‌ها کوچک‌تر از قبل شود و شیوع ویروس در پایان اسفند هم بیکاری بسیاری از سرپرستان خانوار را به دنبال داشت. تمامی این موارد سبب شد انجمن های مردم نهاد در این سال مسئولیت‌هایی بیشتر از قبل را برعهده بگیرند.

هرچند این وظیفه دولت‌هاست که در این شرایط حمایت‌های مؤثری از گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه به عمل آورند اما در غیاب دولت این نهادهای مردم نهاد بودند که با تکیه بر تجارب انباشته خود تلاش کردند اندکی از آلام مردم این سرزمین و البته جامعه هدف خود بکاهند. آنچه در این خبرنامه آمده خلاصه‌ای از فعالیت‌های #مهروماه در راستای مسئولیت اجتماعی خویش در سال ۱۳۹۸ است.

خبرنامه‌_موسسه‌_توانمندسازی_مهروماه_در_سال_۹۸