آغاز سال ۱۳۹۹ با چالشی جدی همراه بود؛ شیوع ویروس کرونا در فصل زمستان پیامدهای مهمی هم در عرصه‌ی اجتماعی و هم در عرصه‌ی اقتصادی داشت. نهادهای مردم‌نهاد فعال در حوزه‌ی آسیب‌های اجتماعی نیز از این پیامدها مصون نبودند. مشکلات اقتصادی ازجمله پیامدهای شیوع این ویروس بود. در این مدت مشکلات اجتماعی نیز همپای مشکلات اقتصادی تشدید شد.

در چنین شرایطی مهروماه در سال ۹۹ برنامه‌ی کاری ویژه‌ای هم در حوزه‌ی #کودکان و هم در حوزه زنان و خانواده برای خود تعریف کرد. آموزش مسائل بهداشتی، آموزش به خانواده‌ها برای کمک به فرزندان با هدف آموزش از راه دور، تأمین بخشی از نیازهای بهداشتی-معیشتی با رویکرد محله‌محور و ارائه‌ی مشاوره‌های روانشناسی برای عبور کم‌آسیب‌تر از دوره‌ی بحرانی، بخشی از فعالیت‌های موسسه در شش ماه نخست سال بود. آنچه در ادامه می‌آید خلاصه‌ای از فعالیت‌های مهروماه در این مدت است.

خبرنامه‌ی بهار و تابستان ۹۹