بلوچستان زیبا و پهناور سرشار است از استعداد اگر که دیده شود… توانایی و هنر مردمان بلوچ کم نیست. هنری که می‌تواند حرفه باشد و از محرومیت‌ها موفقیت بسازد، هنری که یادگار تاریخ است و پیوندی نا گسستنی با زندگی و فعالیت‌های روزمره مردم این خطه دارد و موسیقی یک از آنهاست.
بلوچستان یاریگری می‌خواهد تا نوای سازش را به گوش همه برساند و نوازنده‌اش روزگار بگذراند. کلاس و درس موسیقی که نیست، هر آنچه آموخته‌اند، همانی است که جدشان هم می‌نواخته و آنها هم به پسرانشان می‌آموزند. درآمد کم نوازندگی کفاف زندگی را نمی‌دهد و #کارگری هم می‌کنند. بنایی طاقت دستشان را می‌گیرد و کمرشان را هم خم می کند، اما تنها دلخوشی شان نوازندگی در جشن‌های محلی است . این گروه موسیقی یکی بنجو می‌نوازد و دیگران دهل.

نام موسیقی‌شان دوچاپی بلوچی است؛ آیینی که بیانگر شادی است و مورد استقبال عامه‌ی مردم. این نوازندگان از اهالی روستاهای نوت، کلات، کدان و مچمیتگ در شهرستان سرباز، استان سیستان و بلوچستان، هستند.