تعریف خشونت علیه زنان

خشونت علیه زنان یکی از رایج‌ترین موارد نقض حقوق بشر در جهان است که هر روز بارها و بارها در اقصی نقاط جهان رخ می‌‌دهد. این مسئله عواقب جدی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت جسمی، اقتصادی و روانی بر زنان دارد و از مشارکت کامل و برابر آنان در جامعه جلوگیری می‌کند. میزان تأثیرگذاری آن، چه در زندگی افراد و خانواده‌ها و چه در کل جامعه، غیر قابل اندازه‌گیری است.

خشونت مبتنی بر جنسیت

خشونت مبتنی بر جنسیت به اعمال زیانباری گفته می‌شود که متوجه شخص یا گروهی از افراد، بر اساس جنسیت آنها، شود. این امر ریشه در نابرابری جنسیتی، سواستفاده از قدرت و معیارهای اجتماعی آسیب‌رسان دارد. اصطلاح آن در درجه اول برای تأکید بر این واقعیت است که نابرابری ساختاری و مبتنی بر جنسیت در قدرت، زنان را در معرض خطر انواع خشونت قرار می‌دهد. در حالی که زنان به‌طور نامتناسبی از خشونت مبتنی بر جنسیت رنج می‌برند، مردان و پسران نیز می‌توانند هدف این نوع خشونت قرار گیرند.

خشونت علیه زنان

خشونت علیه زنان به عنوان هر نوع خشونت مبتنی بر جنسیت تعریف می‌شود که منجر به آسیب فیزیکی، جنسی یا روحی یا رنج زنان بشود؛ از جمله تهدید به انجام چنین اعمالی، اجبار یا محروم کردن خودسرانه فردی از آزادی، چه در ملأعام و چه در زندگی شخصی صورت بگیرد. خشونت علیه زنان مشتمل بر و نه محدود به خشونت‌های جسمی، جنسی و روانی در خانواده یا در جامعه عمومی است و توسط دولت مرتکب شده یا از آن چشم پوشی می‌شود.

بازمانده از خشونت

واژه بازمانده از خشونت به هر شخصی که خشونت جنسی یا مبتنی بر جنسیت را تجربه کرده باشد گفته می‌شود. این واژه با اینکه معنی مشابهی با «قربانی» دارد، اما عموما بر آن ترجیح داده می‌شود زیرا بر تاب‌آوری دلالت می‌کند.

رضایت

نه یعنی نه. بله یعنی بله. رضایت توافقی بین طرفین برای انجام فعالیت جنسی یا عقد ازدواج است. رضایت باید آزادانه و فعالانه داده شود و توسط فردی که تحت تأثیر مواد مخدر یا الکل است یا فردی که زیر سن قانونی باشد قابل اخذ نیست. رضایت مشخص و معین است، به این معنی که رضایت به یک عمل به معنی رضایت برای سایر اعمال نیست و قابل نقض است، به این معنی که ممکن است در هر زمان لغو شود.