اولین جلسه‌ی آموزش پته‌دوزی در فصل تابستان برای زنان مهروماه برگزار شد؛ زنانی که با امید و آرزو در کارگاه حاضر می‌شوند تا مسیری نو برای زندگی خود بسازند.