منابع انسانی

هدف

امروزه این موضوع که عامل عمده تغيير در سازمانهای پیشرفته نيروي انساني می باشد یک واقعیت عینی است و اینکه هرگونه تغيير بدون پشتيباني منابع انساني در سازمان نهادينه نخواهد گردید تبدیل به یکی از باورهای اساسی گردیده است. بر این اساس نقش توسعه نيروي انساني در بهبود عملكرد سازماني بسيار مهم تلقی گردیده و كيفي‌سازی منابع انساني به يكي از پرشتاب‌ترين و مهمترين وظایف نظام آموزش کارکنان تبدیل گردیده است. این باور به سازمان كمك مي‌كند تا اطمينان يابد كه آيا مي‌تواند برنامه‌هاي آتی خود را بخوبي به اجرا در آورد؟ سازمان های غیردولتی به واسطه ماهیت داوطلبانه خود همواره با چالش های بسیاری در خصوص اداره سازمان با داوطلبان روبرو بوده اند .عدم شناخت از مخاطبین ، عدم اطلاعات کافی از فعالیت های سازمان و در بسیاری از موارد دید عاطفی و احساسی نسبت به مخاطبین باعث گردیده با یک حرکت اشتباه خسارت جبران ناپذیری به اعتماد جامعه محلی نسبت به سازمان ایجاد گردد .لذا در این راستا موسسه مهر وماه جهت تامین نیروی انسانی ماهر که بتواند بطور موثر در فعالیت های آن حضور یابد تصمیم به ایجاد کمیته ای برای تامین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز خود دارد .این کمیته وظیفه دارد با برنامه ریزی نسبت به تربیت نیروی انسانی در راستای واگذاری مسئولیت ها به داوطلبان و کارکنان مشارکت آنان را در اداره سازمان تقویت نماید.

شرح وظایف واحد منابع انسانی

– ارتقاء مهارت های فردی همکاران در راستای نیاز های سازمان
– جذب نیروهای مورد نیاز
– نگهداشت نیروهای داوطلب
– نگهداشت نیروهای موظف
– ارزیابی عملکرد نیرو ها

چارت

چارت این کمیته شامل

١- جذب و استخدام
٢- آموزش کارکنان
٣- ارزیابی عملکرد

برنامه های اجرایی

١- برگزاری دوره ها
٢- استخدام نیروی مورد نیاز اعم از رسمی وداوطلب
٣- نهایی کردن چارت سازمانی موسسه
٤- تدوین شروح وظایف موسسه
٥- ایجاد بانک اطلاعاتی از همکاران
۶- تدوین سیستم پاداش
۷- تدوین شیوه نامه ارزیابی عملکرد معلم های موظف