روابط عمومی

هدف

کمیته تبلیغات و جذب منابع مالی با دو شرح وظایف مجزا و در عین حال منطبق بر هم فعالیت می کند. این کمیته در خصوص تبلیغات موظف است تا ضمن معرفی موسسه توانمندسازی مهروماه، خدمات و فعالیتهایی را که در آن صورت میگیرد به مخاطبان معرفی کند.

مخاطبان این معرفی شامل:

١) شهروندان خارج از محله فرحزاد
٢) ساکنین محله فرحزاد
٣) مراجعین موسسه توانمندسازی مهروماه
٤) داوطلبین و حامیان موسسه توانمندسازی مهروماه


از سوی دیگر، با اقدامات و برنامه های خود، با شناسایی و جذب منابع مالی، سعی در افزایش منابع مالی موسسه دارد.

سرفصل فعالیت ها

تولید محتوا و برنامه

کارگروه تولید محتوا، به عنوان قلب کمیته تبلیغات و جذب منابع مالی، با در دست داشتن نبض موسسه مهروماه، به ایده پردازی درباره نحوه پیشبرد وظایف این کمیته و نیز چگونگی انعکاس فعالیتهای موسسه می پردازد.

١) تهیه تقویم ایونت های موسسه در راستای جذب منابع مالی
٢) تهیه جدول زمانی برای تعیین فواصل زمانی در انتشار اخبار و مطالب در فضای مجازی
٣) ایده پردازی و برنامه ریزی اجرای مراسم و ایونت ها
٤) ایده پردازی پیرامون تبلیغات با کیفیت برای عرضه کالا و خدمات موسسه

کانال های مجازی

کانال های مجازی شامل:
سایت موسسه، صفحه فیس بوک، صفحه اینستاگرام، گروه تلگرامی مهروماه، کانال تلگرام مهروماه، گروه های تلگرامی مرتبط و نیز ایمیل می باشد.
کارگروه کانال های مجازی موظف به انتشار اخبار و مطالبی است که از کارگروه تولید محتوا دریافت کرده است.

نشریات چاپی

طراحی و تهیه ابزار چاپی همچون:

١) بروشور( اعم از معرفی موسسه، بروشورهای موضوعی مرتبط با حوزه های فعالیت موسسه با هدف افزایش آگاهی مخاطب)
٢) بولتن موسسه مهروماه به ابزاری تبلیغاتی
٣) انواع ابزار تقدیری و تبریکی مثل کارت تبریک مناسبت ها، لوح های سپاسگزاری و تقدیرنامه ها
٤) ابزار تبلیغاتی برای تسهیل معرفی موسسه از جمله کارت ویزیت

تامین منابع و اعتبارات

این کارگروه با استفاده از ابزار تبلیغاتی از طریق راههای زیر اقدام به جذب مشاکت مالی حامیان حقیقی و حقوقی می کند.

١) ایجاد بازار فروش برای محصولات و صنایع دستی زنان مهروماه
٢) فروش خدمات موسسه مهروماه
٣) برگزاری بازارچه و جشنواره و نمایشگاه و کنسرت و… به نفع مهروماه
٤) جذب مسیولیت اجتماعی شرکت ها و موسسات
٥) تامین امکانات و تجهیزات مورد نیاز موسسه از طریق فراخوان و به صورت رایگان.