یکی از اصولی که ما در مهروماه به آن پایبند هستیم، اصل شفافیت است. به همین منظور هر سال گزارش حسابرسی مالی موسسه در سال گذشته را منتشر می‌کنیم تا شما همراهان با عملکرد مالی موسسه بیشتر آشنا شوید.

در این این فایل گزارش حسابرسی مهروماه در سال ۱۴۰۱ را مشاهده خواهید کرد.