اگر خاطرتان باشد برایتان از مراحل آموزش خیاطی و زه‌دوزی به هنرجویان کارگاه خیاطی و سوزن‌دوزی سرباز در بلوچستان گفته بودیم. از ذوق و شوقشان برای یادگیری تا پیشرفت چشمگیرشان در همان مدت کوتاه آموزش. حالا می‌خواهیم مژد‌ه‌ی اولین سفارش کارشان را بدهیم.
خوشبختانه هنرجویان، دوخت لباس‌های سنتی بلوچی و کار کردن با چرخ زه‌دوز را در حد قابل قبولی یاد گرفتند و توانستند اولین سفارش کار خود را بگیرند. آنها به زودی دوخت ۲۰ دست لباس بلوچی بچگانه و ۱۰ نقاب زنانه را آغاز خواهند کرد. امیدواریم این سفارش شروعی برای کارها و سفارش‌های بیشتر باشد و هنرجویان با دوخت‌های ظریف و زیبایشان به نیکی در منطقه شناخته شوند.