طبق آمارهای جهانی اعلام شده، بیش از ۱۵۰ میلیون کودک در سراسر جهان به دلیل فقر، معضلات اجتماعی و از سر اجبار در معرض خطرات زندگی در خیابان و کار قرار دارند. روز جهانی کودکان خیابان یک فرصت برای تأمل در این وضعیت تاسف‌بار است و به ما یادآوری می‌کند که باید تلاش کنیم تا برای این کودکان اقدامات جدی لازم را انجام دهیم.

این کودکان برای تأمین نیازهای اولیه خود و خانواده‌هایشان اغلب در مواردی مجبور به کار در شرایط نامناسب و غیر انسانی می‌شوند. این شرایط نه تنها از نظر فیزیکی و روانی آنها را تهدید می‌کند، بلکه از دسترسی آنها به آموزش و تحصیلات نیز می‌گیرد.
از جمله مشکلات جدی‌ای که این کودکان با آنها مواجه هستند می‌توان به عدم دسترسی به آموزش، بهداشت و سلامت، خطرات فیزیکی و روانی، و تجاوز اشاره کرد. آمار نشان می‌دهد که اکثریت این کودکان روزانه با خطراتی چون استفاده از مواد مخدر، تجاوز، و فقر روبرو هستند.

برای حل این مشکلات، لازم است که تلاش‌های جدی برای بهبود شرایط زندگی و آموزش این کودکان انجام شود. همچنین، باید قوانینی در مورد حقوق کودکان و جلوگیری از کار کودکان در خیابان تصویب شود.‌

همه ما مسئولیت داریم تا در جامعه‌ی خود به حفظ حقوق کودکان کار و خیابان کمک کنیم و آنها را از خطرات و شرایط زندگی نامناسبی که با آنها روبرو هستند خارج کنیم.