علیرضا زاکانی، شهردار تهران، حضور «معتادان متجاهر» و کودکان کار را «آسیب‌های ظاهری» در شهر خواند و گفت که این افراد تا پایان سال جاری «جمع‌آوری» خواهند شد.

زاکانی روز جمعه یک دی از آغاز طرح همکاری مشترک برای جمع‌آوری کودکان کار خبر داد و از کودکان کار به عنوان «منبع اصلی آسیب و خسارت به روح جامعه» یاد کرد.
باید توجه داشت که وجود کودکان کاری که جناب شهردار قصد “پاک کردن” شهر از حضور آنها را دارند به دلیل نبود سیاست‌های کارآمد و حمایت کافی از این کودکان است. این اولین بار نیست که طرح جمع‌آوری کودکان کار انجام می‌شود اما این طرح هیچ نتیجه‌ای را به همراه نداشته و جز آسیب بیشتر به کودکان حاصلی ندارد. معضل کودکان کار مساله‌ای ریشه‌ای است که نیازمند برنامه‌ریزی جدی نهادهای مسئول است.

کودکان زباله نیستند که آنها را از سطح شهر پاک کنیم.