سوالی که شاید برای بسیاری از افراد مطرح باشد این است که آیا این درآمد اینقدر ارزش دارد که خانواده کودک را به خیابان بفرستد؟!
مشاهدات و بررسی‌های مددکاران ما نشان می‌دهد که میانگین درآمد کودکان کار که ساعت‌های طولانی در خیابان دستفروشی می‌کنند مانند شیشه پاک کنی، فال فروشی و….، روزانه حدود صد هزارتومان است. کودکانی که در مکانیکی، صافکاری یا تولیدی و …. کار می‌کنند ماهانه بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تومان در ماه دریافت می‌کنند. در کارگاه‌های زیرزمینی که آسیب‌های پنهان بسیاری برای کودکان به همراه دارد حق‌الزحمه‌ها بسیار پایین‌تر از دستمزد یک فرد بزرگسال است.

برای خانواده‌ای که سفره‌های‌شان خالی است و شرایط کار برای والدین یا اصلا وجود ندارد یا درآمدها کفاف نمی‌دهد، همین درآمد اندک کودکان تعیین کننده است. از آنجا که تاکنون و طی سال‌ها فعالیت با باند و مافیایی برخورد نکرده‌ایم نمی‌توانیم این موضوع که درآمد کودکان در اختیار مافیا قرار می گیرد را تایید کنیم.
اما در مورد کودکان زباله گرد قضیه متفاوت است و در فرصتی دیگر به آن می‌پردازیم.