طبق گزارش امسال سازمان جهانی بهداشت (WHO) ختنه زنان یا ناقص‌سازی جنسی زنان (FGM) شامل بریدن جزئی یا کامل اعضای جنسی زنان به دلایل غیر پزشکی اعلام شده است. این عمل برای دختران و زنان هیچ مزایای بهداشتی ندارد و باعث خونریزی شدید و مشکلات در ادرار کردن و سپس عفونت‌ها همچنین عوارض در زمان زایمان و افزایش خطر مرگ نوزاد می‌شود.

عمل ختنه زنان به عنوان یک نقض حقوق دختران و زنان شناخته شده است. این عمل یکی از اشکتل اقدامات بسیار شدید تبعیض علیه دختران و زنان است.

ختنه دختران تا سن ۱۵ سالگی انجام می‌شود و نقض کامل حقوق کودک است. این عمل همچنین حق زنان برای دسترسی به بهداشت، امنیت و کامل بودن جسم؛ حق بر خلاصی از شکنجه را نقض می‌کند  و در صورتی که این عمل به مرگ منتهی شود حق بر زندگی را نیز از زنان می‌گیرد.

فعالان حقوق زنان، ختنه دختران را نقض آشکار حقوق آنها می‌دانند. متاسفانه برخی از زنانی که خود ختنه شده‌اند، زنان ختنه نشده را زنان کاملی نمی‌دانند و معتقدند که ختنه دختران عملی الزامی است.

هرچند ختنه زنان در ایران آمار چندان بالایی ندارد اما تحقیقی که به تازگی در خصوص ختنه زنان در ایران منتشر شده است، نشان می‌دهد ۴ استان هرمزگان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی از استان‌هایی است که این عمل در آنها انجام می‌شود.

بیش از ۲۰۰ میلیون دختر و زن امروزه در ۳۰ کشور از آفریقا، خاورمیانه و آسیا که در آنها ختنه زنان انجام می‌شود، این عمل را تجربه کرده‌اند.

به گفته کارشناسان تنها راه حل برای مقابله با این مسئله آگاهی رسانی و آموزش خانواده‌های درگیر است.