تدوین برنامه برای سالی که پر از ابهام است و نگرانی‌های عمیق نسبت به شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وجود دارد بسیار سخت و دشوار است‌‌. از آنجا که سال ۱۴۰۰ را تقریبا می‌توان مشابه سال ۹۹ ارزیابی کرد، تجربه‌های اندوخته سال گذشته، چراغ راهنمای برنامه سال جدید قرار گرفت.

شما عزیزان می‌توانید برنامه‌ سال ۱۴۰۰ موسسه‌ی توانمندسازی مهروماه را مطالعه کنید.