کسب و کار خرد

اهداف

مطالعات اخیر در حوزه توسعه نشان داده که دستیابی به توسعه پایدار بدون مشارکت فعال زنان در تمامی عرصه ها امکان پذیر نیست. یک راهکار برای توسعه مشارکت زنان دسترسی آنها به منابع مالی جهت تغییر شرایط شان است و به این دلیل است که بر توانمندسازی اقتصادی به عنوان یکی از ۵ مرحله توانمند سازی تاکید می گردد.

در همین راستا موسسه مهروماه بر اساس این نتایج و نقطه نظرات در سال ۹۲ اقدام به تشکیل کارگروهی با عنوان صنایع (حرفه آموزی) نموده که اهداف زیر را دنبال می کند

۱) اشاعه و توسعه نقش زنان در اقتصاد خانواده
۲) تاکید بر آموزش حرفه به عنوان یکی از راهکارهای رسیدن زنان به منابع بیشتر برای ارتقا کیفیت زندگی
۳) تاکید بر ارتقا کیفیت زندگی کودکان از طریق مادران
۴) بستر سازی برای تشکیل صندوق های محلی در بین زنان محله

گروه هدف

در حال حاضر گروه های هدف این کار گروه دو گروه زیر هستند

– زنان
– دختران نوجوان بالای ۱۵ سال

چارت

این کمیته به ۳ کارگروه آموزش و تولید و طراحی تقسیم شده و هر کارگروه یک سرپرست دارند، به این صورت نتایج عملکرد کمیته صنایع از ارزیابی عملکرد این ۳ کارگروه حاصل میشودتا اجرا و پایش ساختار یافته شود.

سرفصل فعالیتها

در حال حاضر آموزش حرفه های زیر پوشش داده می شود، که علت انتخاب هر حوزه در زیر آن ذکر شده است.

کارگروه آموزش

– آموزش سوزن دوزی
– زنان مهاجر در محله اکثر با این هنر آشنایی داشته و بدین علت می توان بدون صرف هزینه و زمان از این مهارت درجهت اهداف کمیته اقدام نمود.
– خیاطی

خیاطی یکی از سنتی ترین مهارت هایی است که اکثر زنان علاقمند به یادگیری آن هستند از طرف دیگر میتوان با یادگیری آن امکان دسترسی به بازار کار را برای دختران جوان ایجاد کرد.

– بافتنی
– چرم دوزی

چرم دوزی از مهارت هایی است که سالیان اخیر در بین دختران طرقدار دارد این مهارت به علت اینکه فضای زیادی را اشغال نمیکند میتواند در خانه ها انجام شود.

کارگروه تولید

– تولید
– تدارکات
– کنترل
– انبارداری
– فروش

کارگروه آموزش

آموزش با اهداف زیر انجام می پذیرد

– آموزش حرفه به عنوان یکی از راهکارهای لازم برای کاهش فقرمالی در زنان می باشد
– امکان دسترسی زنان به منابع از طریق موسسه و آموزش حرفه میتواند راهگشای تهیه مدل یبستری برای تشکیل صندوق های محلی شود
– یادگیری فرآیند کامل تولید توسط
– – آشنایی حرفه آموزان با شرایط کار در جوامعی غیر از جامعه بومی یادگیری قوانین کار توسط حرفه آموزان (پس باید دوره های آموزشی در این زمینه هم برگزار شود) آموزش در کلیه جهات یکی از ابزارهای تغییر و تاثیر گذار در افزایش مهارت های فردی می باشد

کارگروه تولید

تولید با هدف زیر انجام می پذیرد

– بخش تولید بازوی اجرایی کمیته صنایع در جهت رسیدن به اهداف کارگروه صنایع می باشد.

کارگروه طراحی و الگو سازی

این کارگروه از کارآفرینان داوطلب موسسه تشکیل میشود و وظیفه آن بشرح زیر می باشد

۱)  تحقیق برای توسعه و تولید محصولات جدید
۲) مشارکت در برنامه ریزی تولید
۳) همکاری در تهیه یک نمونه از تولید محصول جدید
۴) مشارکت در برنامه ریزی برای برگزاری نمایشگاه
۵) قیمت گذاری اولیه