حمایت از ما

راه های حمایت از ما

کمک های نقدی

با حمایت مالی شما می توانیم برای تغییر زندگی زنان و کودکان گام برداریم

کمک های غیر نقدی

با کمک های غیرنقدی شما می توانید در تأمین بخشی از نیازهای و ملزومات سهیم شوید.

سفارش کارت تبریک

با ارسال متن و لوگوی مورد نظرتان کارت تبریک اختصاصی خود را هدیه دهید.

سفارش استند تسلیت

با سفارش استندهای تسلیت در غم عزیزانتان شریک شوید و از ما حمایت کنید. 

کمک های داوطلبانه

برای کمک های داوطلبانه لطفا با روابط عمومی تماس بگیرید.

۰۹۳۰۳۱۷۵۶۸۰

© 2021 Exclusive interior. 2021 All Rights Reserved.