پژوهش

هدف

اکنون بیش از یک دهه از تشکیل سازمان های غیردولتی می گذرد . فعالیت های صورت گرفته از سوی این سازمان ها بدون شک تاثیرات بسزایی در کاهش آسیب های موجود در کشور داشته اما یکی از چالش های اکثر سازمان های غیردولتی همواره نبود فرصت جهت دسترسی به یافتن راه های نو برای حل مشکلاتی است که هر روزه در کار با مخاطبان باآن روبرو هستند .بازبینی و گرفتن بازخورد از فعالیت های سالیانه همواره با تردید و دودلی همراه است و برنامه ریزی کاری عبث دیده می شود . هرچند یافته های علمی ما را به یافتن و باز جستن در هر فعالیتی وا می دارد اما ماهیت کار این سازمان ها ( کار اجتماعی ) بهانه ایی برای عدم باز نگری در این نگرش شده لذا کمیته پژوهش با نگاه به این ضرورت ، جهت یافتن راه های نو جهت پیشبرد اهداف مرکز تشکیل شده.

شرح وظایف کمیته

– تهیه مواد آموزشی جهت دوره ها و کلاس ها در موسسه شامل کتاب / مجله/ مقاله / فیلم /
– بررسی و تحلیل دوره ها و کلاس های برگزاری شده جهت ارائه راهکار های لازم
– تهیه پرسشنامه های لازم جهت گروه ها
– ارائه پیشنهاد برای ارتقاء و استانداردسازی روش های تدریس
– کمک به تهیه برنامه گروه های آموزشی
– ارائه برنامه آموزشی جهت مربیان و داوطلبان
– برگزاری همایش علمی و کارگاه های آموزشی در خارج از موسسه با موضوعات مرتبط ( درآمد زایی برای موسسه )
– شرکت در نشست های علمی جهت ارائه تجربیات و نظرات موسسه
– تهیه مطلب جهت ارائه در سایت / بولتن / روزنامه و…
– ارائه طرح برای ارگان های خارج از سازمان
– گرد آوری مطالعات انجام شده در حوزه آسیب های اجتماعی و تهیه بانک اطلاعاتی
– گردآوری مطالعات انجام شده درمورد منطقه فرحزاد
– مستند سازی تجربیات موسسه در حوزه آموزش و مددکاری و توانمندسازی با همکاری روابط عمومی

چارت

چارت این کمیته شامل دو گروه می باشد:

– گروه آموزش و پایش فعالیت ها
– گروه تولید محتوا